DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.

 

Waals minister van mobiliteit Carlo Di Antonio (CDH) zorgde onlangs voor opschudding bij oldtimerliefhebbers: hij wil een regelmatige technische controle voor alle oldtimers.

De maatregel is uiteindelijk geen verrassing, want ze beantwoordt aan een Europese richtlijn. Bovendien ijvert de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) al een tijdje voor een regelmatige technische controle. Het doel? Zoals steeds nakijken of de veiligheidsvoorzieningen goed werken en de wegen veiliger maken.

Het plan

070 02Dit zijn de zes bepalingen van de Waalse Regering:

  1. Verhoging van 25 naar 30 jaar voor de leeftijd van een oldtimer;
  2. Auto’s ouder dan 25 jaar met een normale nummerplaat blijven onderworpen aan een jaarlijkse technische controle. Voor deze auto’s verandert er dus niets vergeleken met moderne auto’s.
  3. Auto’s tussen 25 en 30 jaar oud die al op een O-plaat ingeschreven zijn worden onderworpen aan een jaarlijkse technische controle, maar volgens de instructies die momenteel van toepassing zijn bij de technische controle voor de inschrijving op een O-plaat.
  4. Auto’s ouder dan 30 jaar met een O-plaat worden elke twee jaar onderworpen aan een technische controle.
  5. Zodra deze wetswijziging in werking treedt, krijgen auto’s ouder dan 30 jaar die zich bij de technische controle aanbieden voor een oldtimerinschrijving automatisch een bezoekcertificaat voor een vastgelegde periode van maximum twee jaar.
  6. Voor auto’s die momenteel ingeschreven zijn op een O-plaat zijn er twee overgangsmaatregelen om een bezoekcertificaat met geldigheid van twee jaar te krijgen:
    1. Auto’s met een eerste inverkeersstelling na 15/03/1968 moeten zich binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze wetswijziging aanmelden.
    2. Auto’s met een eerste inverkeersstelling voor 15/03/1968 moeten zich binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van deze wetswijziging aanmelden.

Wat moet je onthouden?

Dat “youngtimers” van 25 tot 30 jaar een jaarlijkse technische controle krijgen. Auto’s ouder dan 30 jaar krijgen een tweejaarlijkse technische controle. Die controle moet worden aangepast aan de tijdsgeest waarin de auto gebouwd werd. Zodra de wet van kracht is, krijgen eigenaars van auto’s die voor het eerst werden ingeschreven voor 15/03/1968 24 maanden de tijd om zich voor de technische controle aan te melden, de anderen 18 maanden.

Wanneer gaat de wet van kracht?

Op dit moment gaat het nog maar om een wetsontwerp. De BFOV wil in samenspraak met de minister nog enkele details aanpassen. De tekst moet ook nog naar de andere gewesten en de Raad van State. Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat de wet dit jaar nog in het staatsblad wordt gepubliceerd.

Wat moeten we ervan denken?

070 03Een verplichte technische controle is op zich natuurlijk een verplicht nummer. Omdat Europa het eist en omdat het de geloofwaardigheid en veiligheid van oldtimerliefhebbers ten goede komt. Toch lijkt de tekst haastig samengesteld: hij maakt bijvoorbeeld geen enkel onderscheid tussen perfect originele auto’s en aangepaste auto’s. De BFOV wil een beter evenwicht.

Een controle om de twee jaar lijkt ons overdreven strikt, zeker omdat een oldtimer gemiddeld geschat 1.500 kilometer per jaar rijdt. De regelmaat van de technische controle aanpassen aan de leeftijd van de auto had een beter idee geweest. Iemand met een VW Golf GTI uit 1980 over dezelfde kam scheren als iemand met een Citroën Rosalie uit 1933 lijkt ons kort door de bocht. Hopelijk krijgen de controlecentra aangepaste opleidingen voor oldtimers, worden ze niet behandeld (of mishandeld) als moderne auto’s en wordt er vooral naar de veiligheidsvoorzieningen gekeken. De BFOV pleit voor een controle om de drie tot vijf jaar afhankelijk van de leeftijd en de staat van de auto.

Goed om weten: in Frankrijk is er een technische controle om de vijf jaar, met een uitzondering voor auto’s van voor 1960.

En de andere gewesten?

De technische controle is een regionale bevoegdheid. Elk gewest bepaalt dus zelf hoe het dat aanpakt. Toch zou het slim zijn om de regels op elkaar af te stemmen, om te vermijden dat een oldtimerliefhebber uit het zuiden van het land zijn auto’s niet inschrijft op naam van familie uit het noorden als de wetgeving er minder strikt is...

De BFOV onderhandelt momenteel ook met Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen overweegt een technische controle om de vijf jaar, in Brussel hebben ze zich over het onderwerp nog niet uitgesproken.

 

 

DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.